Vernissatge exposició Sebastià Farré

Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré
Vernissatge exposició S. Farré