A través de la xarxa també tens accés a informació especialitzada i de qualitat. Cada una d'aquestes aplicacions ofereix recursos de temàtica diferent.

Tindreu accés als recursos electrònics que ha subscrit la Subdirecció General de Biblioteques per tal que des del vostre ordinador pugueu accedir gratuïtament a aquests continguts. Podeu fer-ho les 24 hores els 365 dies de l'any amb el vostre carnet de la biblioteca.


Quiosc.cat
Quiosc digital on pots trobar més de quaranta revistes en català de  l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC). 


L'Enciclopèdia
Aqui hi trobaràs la versió electrònica de l'Enciclopèdia catalana tradicional, on a més a més hi ha un diccionari de la llengua i una enciclopèdia en anglès (Encyclopaedia). 


Aranzadi
Base de dades de legislació i jurisprudència catalana, estatal i europea. També s'inclouen apartats de doctrina administrativa, convenis col·lectius, notícies, formularis i bibliografia.

Aranzadi