Reglament de préstec

Amb el carnet de la biblioteca pots endur-te llibres, revistes, CD's i DVD's a casa. És gratuït i serveix per a totes les biblioteques públiques de Catalunya.

Amb un carnet d'adult pots emportar-te a casa un màxim de 18 documents durant 30 dies. Els límits per document són els següents:

10 llibres (màxim dos per tema)
4 revistes (excepte el darrer número)
2 DVD's
2 CD's 

Amb un carnet infantil, et pots endur fins a 13 documents durant 30 dies. Els límits per document són:

5 llibres (màxim dos per tema)
4 revistes
2 DVD's (acompanyats d'un adult)
2 CD's (acompanyats d'un adult)

- Abans d'acabar el termini, si el document no ha estat reservat per ningú, pots demanar fins a tres renovacions. Aquestes renovacions les pots fer personalment, per telèfon o per Internet (a través de l'Argus).

-Si ens dónes el correu electrònic rebràs avisos automàtics 3 dies abans del venciment del préstec, i també notificacions de reserves i reclamacions.

- Hi ha una bústia de devolució de llibres, a la porta de la Biblioteca, les 24 hores del dia perquè puguis retornar els llibres quan vulguis.

-Per tal de garantir el bon funcionament del servei i accés de tots els usuaris als documents que podeu necessitar és molt important que tinguis en compte les dates de devolució dels documents prestats.

- En el cas de retards en la data de devolució del document, el sistema informàtic aplicarà automàticament una penalització d'1 punt per document i dia de retard a partir de la data de venciment del préstec. Per cada 60 punts de penalització acumulats s'aplicarà una exclusió del servei de préstec a totes les biblioteques públiques de 15 dies. La data d'exclusió del servei de préstec començarà a comptar a partir de la data en què s'han retornat els documents.

- Les reclamacions dels documents no retornats es faran un cop al mes per telèfon, via mail o postal.

- En el cas del préstec a entitats la normativa varia tant pel que fa al nombre de documents com per la durada del préstec, en funció de la necessitat i de la disponibilitat del fons demanat.

 


Préstec Interbibliotecari

Si hi ha algun document que no tinguem al nostre fons, també t'ajudem a buscar-lo i obtenir-lo a través del préstec interbibliotecari. És un procés molt senzill que permet a tots els usuaris disposar dels recursos del Catàleg Col·lectiu, en un termini aproximat de 15 dies, tot i que pot variar segons la biblioteca on demanem el document.

S'exclou d'aquest servei les novetats editorials i els documents audiovisuals.

Pots demanar, fins a un màxim de 5 documents a la vegada.