Les "Tria de..." 2016

Tria de Parelles
Tria de Meteorologia
Tria de Rutes Segarra i Catalunya
Tria de Bloomsday
Tria d'Aigua
Tria de Viatges literaris
Tria de primers lectors
Tria RoaldDahl100