La biblioteca

Taulell
Cinema i música
Sala Polivalent
Revistes i diaris
Zona revistes
Zona infantil
Zona infantil
Magatzem
Planta 1
Planta 1
Zona lectura
Informació i referència
Racons
Aula
Terrassa
Terrassa