Audició alumnes percussió, guitarra i violí de l'EMM

Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM
Audició percussió, guitarra i violí EMM