Activitat de traducció 1r d'ESO del Col·legi Mare de Déu del Roser

Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser
Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser
Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser
Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser
Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser
Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser
Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser
Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser
Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser
Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser
Activitat de traducció amb 1r d'ESO del Roser