El text s'ha redactat com a protesta a la intervenció dels pressupostos del Servei de Biblioteques.

El personal de la Biblioteca de Guissona hem signat el Manifest del personal de les biblioteques catalanes en relació a la intervenció del pressupost de les biblioteques públiques

"Els sotasignats, personal que treballa a les biblioteques catalanes de diferents àmbits, davant de la intervenció del pressupost de les biblioteques públiques que ha realitzat el govern espanyol per tal d’impedir la convocatòria del referèndum de l'1 d’octubre de 2017,

CONSIDEREM

Que l’article 11è. de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea proclama que tota persona té dret a la llibertat d’expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d’opinió i la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense que hi pugui haver ingerència d’autoritats públiques i sense consideració de fronteres. Es respecten la llibertat dels mitjans de comunicació i el seu pluralisme.

Que la resposta de l'Estat a aquesta convocatòria ha estat totalment desproporcionada en un estat democràtic i que vulnera drets fonamentals protegits per la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i que posa en risc el dret de la ciutadania de poder accedir lliurament a la informació.

Que les biblioteques públiques són la base d’una societat democràtica i qualsevol intent de limitar la seva acció per motius polítics esdevé una forma de censura totalment inacceptable en el marc de la Unió Europea.

Que les biblioteques públiques han de poder actuar amb llibertat en la consecució dels seus objectius seguint els principis del Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública, la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i la Declaració Universal de Drets Humans de l’ONU.

És per això que,

MANIFESTEM

El nostre rebuig a la intervenció econòmica indiscriminada del govern espanyol contra la Generalitat de Catalunya com a represàlia contra el Govern de Catalunya per donar veu i vot a una majoria social que defensa de manera pacífica i cívica el dret a l’autodeterminació.

Denunciem que aquesta intervenció té, entre d'altres conseqüències, la desaparició de partides econòmiques que donen suport a les biblioteques públiques. Atacar la biblioteca pública és un senyal alarmant de qualitat democràtica i compromet el treball bibliotecari, imprescindible en societats que viuen en llibertat i en el marc de la Unió Europea.
La nostra voluntat per continuar treballant per als objectius que determina el Manifest de la biblioteca pública de la UNESCO i la IFLA (International Federation Libraries Association), especialment pel que fa a garantir l'accés dels ciutadans a tota mena d'informació de la comunitat amb uns fons i serveis que no poden estar sotmesos a cap forma de censura ideològica, política o religiosa. És així que qualsevol idea o opinió formulada de manera pacífica i respectuosa amb la Declaració Universal de Drets Humans tindrà lloc a les nostres biblioteques.

Refermem el nostre compromís com a professionals de la informació i com a ciutadans i ciutadanes, amb la llibertat intel·lectual, el dret a la informació i expressió i la llibertat de reunió

Apel·lem a la necessitat de demanar empara davant dels organismes professionals internacionals per tal de denunciar aquesta situació.

 

Girona, 24 de setembre de 2017"