Els tallers Codeclub són un projecte impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya amb Codeclubcat i diverses universitats catalanes amb l'objectiu de formar infants en programació informàtica.

Es treballa a partir de projectes pensats perquè els nens aprenguin els fonaments de la programació d'ordinadors de forma divertida, adquirint nous conceptes relacionats amb la programació a través de la realització de petits videojocs, animacions o pàgines web. 

Cada projecte està dissenyat de forma que els nens hagin de desenvolupar la seva creativitat per resoldre una sèrie de reptes que es plantegen utilitzant la seva imaginació per resoldre'ls.

En un món cada dia més digital, saber programar és una habilitat important que pot ajudar a desenvolupar altres habilitats com la resolució de problemes, el raonament lògic o contribuir a altres ciències relacionades com les matemàtiques.

La filosofia del Code Club és utilitzar la diversió com a eina fonamental per estimular la creativitat i l'aprenentatge autònom dels nens. 

Codeclub Catalunya