Durant un parell de dies, les càmeres del Xavi han estat a la Biblioteca de Guissona...

Què hi deu estar passant?

Càmeres

CàmeresCàmeres

CàmeresCàmeres